Installation av golvvärmesystem i spånskiva.

För installation behövs Purmo CHIPJET spår- och vändskivor, Purmo AlUJET värmespridningsplåtar, Purmo Difustop 17x2,0 mm golvvärmerör, såg, lim och en skruvdragare.

När du ska montera ditt värmegolv börjar du med att lägga en vändskiva vid den ena änden av rummet. Vänta med att lägga vändskivorna vid den ände där golvvärmerören kommer in. Vändskivan monterar du med långsidan längs med reglarna. Den kan, om det behövs, kapas och anpassas i längd. Se till att vändskivan vilar på regel och kortling, där de skruvas med en skruvrad.

När du lagt den första vändskivan är det dags att fylla på med spårskivorna. Renskär spontprofilen på spårskivans kortsida som ska läggas mot vändskivans raka kant. Kanterna limmas och skruvas mot varandra mitt på regeln. Fortsätt att lägga spårskivor och vändskivor Kapa och breddanpassa vändskivan så att den passar till regelavståndet.

Tryck ner aluminiumplåtarna i spåret (det går åt 4,2 plåtar per m² färdigt golv). Vändskivorna är försedda med hål för inkommande och utgående rör. De hål du väljer måste snedfasas på undersidan för att undvika skador på golvvärmeröret. Det går 5,3 meter rör per m² färdigt golv. Om rummet är över 16 m² bör du dela upp rören i två eller fler slingor.

Kontakta oss.

8S8pJu