Installation av golvvärmesystem för ingjutning.

Purmo Modul Rörhållarskena är en plastskena med rörfixeringsmöjlighet var 50 mm som fästs på cellplastisolering med hjälp av Purmo Modul Rörhållarbygel. Eller fästs med lämplig metod direkt i betong som skall övergjutas. Sedan fästs Purmo Difustop Rör i skenan, som är anpassad till både 17 mm och 20 mm rör. Purmo Modul Rörhållarskena förläggs alltid tvärs slingriktningen. Purmo Modul Rörhållarskena förläggs aldrig närmre än 300mm från vägg för att ge plats åt rörvändningar vanligtvis placeras skenorna med cirka 1 meters mellanrum.

Ingjutning med Purmo Modul Najtråd

Purmo Modul Najtråd är ett ekonomiskt alternativ för att fixera golvvärmerören för ingjutning då gjutningens höjdmått tillåter att rören monteras ovan armering. Rören fästs genom att najas var 0,75 meter vid raksträckor och 0,2 meter vid böjar.

Ingjutning med Purmo Modul ClipJet Clips

Märk ut var golvvärme rören skall förläggas och ladda sedan Purmo Modul Clipjet Clipsverktyg med Purmo Modul Clips. Rulla sedan ut röret och skjut fast rören i isoleringen, åtgången är cirka 2 st. Clips per meter rör.

Kontakta oss.

L3kbej