• Guide för installation av golvvärmesystem i spånskiva.
  • Guide för installation av golvvärmesystem i glespanel.
  • Guide för installation av golvvärmesystem i EPS-panel.
  • Guide för installation av golvvärmesystem för ingjutning.

Välkommen till Golvvärmesystem.com

På golvvärmesystem.com hittar du inspiration, information och guider kring golvvärme och golvvärmesystem. Under guider hittar du olika installationsmanualer för olika underlag och vis att installera golvvärme på.

Golvvärmesystem och komfort.

Det är skillnad på värme och värme. Golvvärme ger en högre golvtemperatur jämfört med andra uppvärmningssystem. Golvvärmesystem i spånskiva. Eftersom värmefördelningen i ett golv, i motsats till traditionella uppvärmningssystem, sprids över en stor yta, åstadkoms ett behagligt inomhusklimat redan vid låga temperaturer. Ju lägre yttemperatur, desto högre blir andelen strålningsvärme, vilket upplevs som behagligt. Den här jämna temperaturprofilen förhindrar inte bara störande luftcirkulation, utan sänker också uppvärmningskostnaderna.

Spara på energi

En golvvärmeanläggning arbetar vid lägre temperaturer än andra uppvärmningssystem. Därigenom erhålls en systembetingad energibesparing genom minskade rörlednings- och stilleståndsförluster för värmecentralen.
Man har ofta tillgång till alternativa energikällor, till exempel spillvärme, men de kan inte alltid utnyttjas i traditionella uppvärmningssystem eftersom de levererar för låga temperaturer. Golvvärmesystem i spånskiva. I dessa fall finns goda möjligheter att använda en golvvärmeanläggning.

Var kan jag använda golvvärme?

En stor andel nybyggda småhus utrustas idag med olika typer av golvvärmesystem. lägenheter med hög standard utrustas också ofta med moderna golvvärmesystem idag. Golvvärmesystem sörjer för bekväm uppvärmning av såväl kyrkor som sport- och industrianläggningar. För objekt med hög rumshöjd stiger den uppvärmda luften från traditionella uppvärmningssystem uppåt och orsakar därigenom onödiga värmeförluster. Med ett golvvärmesystem däremot, levereras värmen direkt dit där den behövs.

Kontakta oss.

73HF38