Installation av golvvärmesystem i glespanel.

Purmo ALUJET plåtar finns för 17 mm och 20 mm rör och är avsedda att förläggas med ett c/c avstånd 200 mm. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen. Glespanelen behöver ett mellanrum på 25 mm för att plåtar och rör skall få plats. Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen.

Spika eller skruva fast glespanel tvärs över bjälkarna med 2 Spik/skruv, använd 28 x 95 brädor, spika/skruva inte fast brädor intill väggar för att kunna gå under med vändningarna av rören. Därefter monteras värmefördelningsplåtarna i mellanrummet i glesen. Plåtarna placeras med ca 20 mm mellanrum i kortändorna. Spika fast plåtarna på den ena sidan av plåtens långsida. Använd till exempel pappspik 2,5 x 20 mm var 200 mm. Om plåtarna behöver längdanpassas använd knäckanvisningarna på plåten.

Innan rören installeras se till att plåtarna är väl rengjorda framförallt i spåren där rören skall ligga. Värmefördelningsplåtarna är försedda med ett rörspår motsvarande ett c/c avstånd på 200 mm. Börja med att ansluta framledningen på fördelaren. Pressa ned röret i värmefördelningsplåtens spår genom att lätt trampa ned dom med foten. Se till att rören sitter ordentligt nedtryckta i spåren. Tänk på att lägga rören löst i vändningarna för att kunna ge utrymmet åt temperaturväxlingar som gör att rörets längd förändras. Där rören vänder skall rören dras under glespanelen glöm ej att spika/skruva fast brädorna vid vändningarna efter att rören är förlagda. Anslut sedan röret till returen på golvvärmefördelaren och var noga med att dokumentera/märka upp vilka slingor som betjänar vad. Efter provtryckning kan övergolv installeras.

Om ett klinkergolv skall läggas ovanpå golvvärmen krävs 18 mm spånplatta och en 13 mm golvgips som limmas mot den underliggande spånskivan. Om det behövs fuktspärr skall detta monteras. Om övergolv av typen laminat eller parkett skall användas, följ golvleverantörens anvisningar angående spikning, limning och stegljudsdämpning. Tänk på att hålla rent och ha kontroll över rören var de är placerade så att de ej skadas. Vid förläggning av plastmatta och linoleummatta krävs att en 18mm spånskiva limmas och skruvas enligt golvleverantörens anvisningar. Purmo ALUJET Självbärande Bjälklagsplåt

Purmo ALUJET självbärande bjälklagsplåt är avsedd att läggas i träkonstruktion mellan bjälkar med c/c mått på 600 mm. Fördelen med detta system är att bygghöjden inte förändras och att ett självbärande golv eller en spånskiva kan monteras ovanpå. Plåten är avsedd för att fördela och sprida golvvärmen upp till övergolvet. Plåten är till för att användas ihop med Purmos 20 x 2,0 mm Difustop golvvärmerör. Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen och var noga att hålla plåtarna och rören fria från smuts.

Starta med att lägga ut Purmo ALUJET självbärande värmefördelningsplåtar på bjälkarna, lägg inte plåtarna närmare än 250 mm från tvärgående regel och lämna ett mellanrum på plåtarna med ca 50 mm. Plåtarna spikas fast direkt i bjälkarna i ena sidan av bjälklagsplåten med till exempel 2,5x20 mm spik. Det är mycket viktigt att plåten bara spikas i ena ändan av plåten ur expansionshänsyn. Det är mycket viktigt att isoleringen fyller hela bjälklaget och ligger tätt upp mot plåtarna. Värmefördelningsplåtarna är försedda med 2 rörspår med c/c 300 mm.

Börja rörförläggningen med att ansluta till tilloppet på golvvärmefördelaren. Tryck försiktigt ned rören i spåren var noga med att lägga rör i alla spår även de inte används, detta för att plåten ska bibehålla sin spänst mot övergolvet. Var försiktig vid förläggning av rören så att plåtarna inte skadas och använd bjälkarna för gångtrafik. Där golvvärmerören skall vända görs ett spår i bjälken på 25 x 25 mm. Se till att golvvärmerören förläggs så spänningslöst som möjligt. Efter utläggning av rören bör det kontrolleras om plåtarna ligger rätt, värmefördelningsplåtarna får inte hänga ned mellan bjälkarna så att det blir luft mellan dem och övergolvet detta försämrar värmeövergången. Se till att dokumentera vilka rör som betjänar vad i system. Efter provtryckning läggs övergolv enligt golvleverantörens anvisningar. Med hänsyn till stegljud är det viktigt att använda ett ljudabsorberande material mellan golvvärmen och övergolvet.

Kontakta oss.

PGi7W4