Installation av golvvärmesystem i EPS-panel.

Börja med att lägga ut vändskivorna där vändningarna enligt golvvärmeritningen skall vara, se till att lämna en viss rörelsemån mot väggar ca 5 mm behöver skivorna dela använd sticksåg. Se hela tiden till att hålla rörspår och plåtar rena från smuts. Lägg sedan ut de spårade skivorna tänk även här på att lämna rörelsemån mot väggar. Placera sedan ut värmefördelningsplåtarna Purmo ALUJET använd knäckanvisningarna på plåtarna om de behöver längdanpassas. Var noga att täcka skarvar mellan spårskivor och lämna minst 10 mm mellan plåtarna, dock ej i vändskivor där plåtarna förläggs kant i kant med spårskivan. Om det behöver göras extra spår i vändskivor för eventuell matning, så kan detta göras med en kniv.

Sedan påbörjas utläggningen av rör, börja alltid med att förlägga tilloppsledningen från fördelaren och försök i möjligaste mån förlägga tilloppsledningen längs ytterväggar där det är möjligt. Var noga med att rören snäpper fast och ligger ordentligt nere i spåren. Rören får under inga omständigheter tangera ovanliggande ytskikt. Se till att dokumentera/märka upp vilka rör som betjänar vad i system för att underlätta injustering och följ instruktion för provtryckning, avluftning och injustering innan övergolvet lägges.

Kontakta oss.

73HF38